LABiB

IDEA

Podczas przygotowywania Programu Rozwoju Bibliotek powstał pomysł na taki jego element, który miałby zapewnić „popularyzację zakończonych sukcesem, modelowych, możliwych do zastosowania w innych bibliotekach działań, związanych z realizacją nowych usług przez biblioteki”. Element nazwaliśmy roboczo „Program dobrych praktyk” i założyliśmy, że głównym jego zadaniem będzie wspieranie integracji oraz wymiany doświadczeń między bibliotekarzami, również po zakończenieniu Programu Rozwoju Bibliotek. W 2012 wypracowaliśmy nową koncepcję programu i odtąd funkcjonuje on pod nazwą LABiB.

Główne założenie programu LABiB to zbudowanie efektywnego mechanizmu, wspierającego wymianę doświadczeń aktywnych bibliotekarzy i osób współpracujących z bibliotekami po to, by pomagać im w ich w pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Cele programu to:

 • wspieranie integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy bibliotekarzami (a także osobami z innych instytucji bądź organizacji współpracującymi z bibliotekami) oraz rozwój zawodowy tych osób poprzez wzmacnianie ich kompetencji,
 • stworzenie przestrzeni do powstawania i testowania innowacji bibliotecznych,
 • utrzymanie platformy pozwalającej na zebranie rozproszonej wiedzy i efektywną jej wymianę, a także promocję aktywnych przedstawicieli środowiska bibliotecznego.

Program LABiB został stworzony z myślą o:

 • bibliotekarkach i bibliotekarzach pracujących w bibliotekach z małych miejscowości i wsi (również z bibliotek, które nie uczestniczyły w Programie Rozwoju Bibliotek),
 • bibliotekarkach i bibliotekarzach z większych miast – bibliotek publicznych, pedagogicznych, szkolnych, naukowych itd.
 • ludziach, dla których biblioteka to miejsce szczególne – wolontariuszach, animatorach, samorządowcach i wszystkich tych, którzy dostrzegają potencjał bibliotek i chcą go wykorzystać dla realizacji społecznie potrzebnych celów.

LABIB_logo_www_tlo

LABIB – SIEĆ

LABiB to sieć ludzi, dla których biblioteka jest miejscem szczególnym, choć nie wszyscy członkowie sieci pracują w bibliotekach. LABiB to odpowiedź na problemy i wyzwania bibliotekarek i bibliotekarzy pracujących w zarówno w małych ośrodkach miejskich i na wsiach, jak i w większych miastach. Odwołuje się do doświadczeń zgromadzonych przez uczestniczki i uczestników Programu Rozwoju Bibliotek oraz wyników jego ewaluacji.

W ramach programu LABiB:

Łączymy tych, którzy dostrzegają potencjał biblioteki i potrafią go wykorzystać – bibliotekarki i bibliotekarzy, animatorki i animatorów kultury, przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów. Łączymy tych, którzy działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych. Uczą się, tworzą, eksperymentują, dyskutują i inspirują.

Proponujemy osobom tworzącym sieć korzystanie ze wsparcia w ramach nowatorskiego programu liderskiego opartego na cyklicznych spotkaniach, warsztatach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz konkursach grantowych. Osoby te mogą same komponować poszczególne elementy swojego programu rozwojowego.

Od początku funkcjonowania sieci w jej działania było zaangażowanych (w różnym stopniu) ponad 70 osób.

DSC09896 BeFunky_DSC09581_DSC4619labib04 labib05 labib06

Działania wzmacniające sieć LABiB, realizowane w ramach programu to:

Zjazdy sieci LABiB – spotkania wszystkich uczestników sieci, planowane i organizowane przez FRSI w ścisłej współpracy z osobami tworzącymi sieć. Głównym celem spotkań jest podtrzymanie więzi w ramach sieci oraz integracja nowych osób poprzez planowanie rozwoju sieci, wymianę doświadczeń i szkolenia mające charakter rozwojowy dla uczestników.

Rozszerzanie sieci LABiB o nowe osoby. Nabory (przeprowadzone w 2012 i 2014 roku) przebiegały w otwartej formule i miały na celu zrekrutowanie osób odpowiadajacych profilowi uczestnika LABiB: osoby nastawionej na współpracę, mającej gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, chcącej eksperymentować z nowymi formami pracy/aktywności/pomysłami na działanie bibliotek, realizującej się w refleksyjnym działaniu, świadomej wyzwań – lokalnych, branżowych i ogólnopolskich.

Warsztaty Turbo LABiB – wprowadzające dla nowych osób w sieci, skierowane na rozwój ich kompetencji oraz zapoznanie z założeniami sieci.

Wizyty studyjne – uczestnicy sieci mają możliwość zorganizowania we własnym zakresie wizyty studyjnej o charakterze rozwojowym. Celem wizyt jest poznawanie nowych form pracy, potencjalnych partnerów i nawiązywanie współpracy.

Konkurs „Strefa eksperymentu”, którego celem było stworzenie możliwości na wymyślanie i testowanie nowych pomysłów związanych zarówno z funkcjonowaniem biblioteki jako instytucji, jak i kształtowaniem jej oferty dla użytkowników (w 2014 roku zrealizowaliśmy dwie edycje konkursu).

Wsparcie grup roboczych LABiB – polegające na wsparciu w obszarze planowania, facylitacji pracy grup oraz realizacji i promocji pomysłów grup roboczych.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez FRSI przy czynnym udziale członków sieci LABiB – członkowie sieci byli zapraszani przez FRSI do organizacji i współorganizacji różnych wydarzeń, w tym corocznych kongresów bibliotek publicznych.

Grupy robocze

W obrębie sieci LABiB funkcjonują grupy robocze, których członkowie zajmują się bliską im tematyką związaną z różnymi obszarami działań bibliotek. Grupy robocze planują, organizują badź współorganizują i realizują własne inicjatywy. Od początku działania sieci funkcjonowały w niej następujące grupy robocze:

BC – Biblioteka Cyfrowy Świat
BS – Biblioteka Statystyka
Biblioteka Prawo
Biblioteka Projekt
BA – Biblioteka Animacja
BB – Biblioteka Biznes
PRL (Promocja-Rozwój-LABiB)

Efekty prac grup roboczych to między innymi:

Miesiące tematyczne na portalu labib.pl:

GET IT 2.0 czyli o cyfrowym świecie w bibliotekach

Miesiące tematyczne na portalu labib.pl w roku 2016

Obudź MOC proMOCji! Weź udział w miesiącu promocji z labib.pl

“Seniorzy w bibliotekach: mocne strony dojrzałości” – miesiąc tematyczny na portalu labib.pl

Publikacje

Varia o webinariach, czyli o czym myślimy, kiedy mówimy o webinarium

Promocyjne DIY

Webinaria

Zobacz nagrania na kanale YouTube – Sieć Labib

Konferencje i inne wydarzenia

(Nie)konferencja „Kierunek – Wizerunek” organizowana w ramach obchodów 70.lecia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

PORTAL LABIB.PL

Portal społecznościowy labib.pl to portal dla aktywnych bibliotekarzy (i nie tylko). Jest miejscem integracji osób przekonanych o ważnej roli biblioteki w społeczności lokalnej, miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Z portalu mogą korzystać bibliotekarze, animatorzy, trenerzy oraz inne osoby działające na rzecz społeczności lokalnych – wszystkich zainteresowanych zachęcamy do współtworzenia jego treści.

LABiB gromadzi praktyczną wiedzę – gotowe do wykorzystania opisy zrealizowanych projektów bibliotecznych oraz pomysły na nowe działania, a jednocześnie daje możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem lub przedyskutowania ważnego czy trudnego tematu.

labib_scr

Użytkownicy portalu:

 • zdobywają wiedzę – przeglądają treści dodane przez innych użytkowników, np. praktyczne opisy różnych przedsięwzięć bibliotecznych, mogą zadawać pytania dotyczące danego przedsięwzięcia,
 • dzielą się pomysłami – opisują swoje doświadczenia czy propozycje działań, inspirują innych,
 • wspierają innych użytkowników – pomagają rozwiązywać ich problemy odpowiadając na zadawane pytania.

Użytkownicy oceniają aktywność merytoryczną innych użytkowników na portalu, a także jakość i przydatność poszczególnych wpisów. Każdy z nich otrzymuje punkty, które wpływają na jego (jej) pozycję w rankingu i budują ekspercką pozycję użytkownika.

Zasoby portalu są podzielone na dwa główne działy tematyczne:

 • oferta dla mieszkańców i nie tylko – z podziałem na różne grupy wiekowe (m.in. dzieci, młodzież, osoby starsze), obszar aktywności (np. sport, kultura, edukacja) i formę prowadzonych działań (np. kurs, spotkanie, konkurs),
 • rozwój instytucji i jej pracowników – jak pokazywać bibliotekę (np. aranżacja przestrzeni, identyfikacja wizualna, wyposażenie biblioteki), jak tworzyć zespół (m.in. rozwój kompetencji, wolontariusze i współpracownicy, sprawy pracownicze), jak funkcjonować (prawo i rachunkowość, pozyskiwanie funduszy, nowe technologie itd.).

LABiB to przyjazne w obsłudze i użyteczne narzędzie, które oferuje:

 • bezpłatny dostęp do wartościowych zasobów, do wiedzy praktycznej – porad i pomysłów, które łatwo wprowadzić w życie,
 • możliwość prezentowania własnych innowacyjnych pomysłów i przedsięwzięć,
 • bezpośredni kontakt z innymi bibliotekarzami z całej Polski,
 • pomoc osób, znających specyfikę pracy w bibliotece, w rozwiązywaniu Twoich zawodowych problemów,
 • możliwość zbudowania swojej eksperckiej pozycji w społeczności portalu i środowisku zawodowym.

Aby korzystać z możliwości portalu, wystarczy:

 1. Odwiedzić stronę www.labib.pl.
 2. Założyć konto – należy podać imię, nazwisko, adres email, zaproponować swoje indywidualne hasło i zaakceptować regulamin.
 3. Potwierdzić link aktywacyjny – na podany adres email przyjdzie mail z linkiem aktywacyjnym.
 4. Zalogować się, uzupełnić profil, poznać jego zasoby.

Warto być aktywnym: dodawać opisy własnych działań, zadawać pytania, odpowiadać na pytania innych – każdy ma wpływ na kształt portalu: jego treść, jakość i dynamikę wzajemnych relacji użytkowników.

Portal labib.pl powstał dzięki grupie bibliotekarzy biorących udział w programie LABiB.

Członkowie LABiB od początku współtworzyli portal: pomogli zaprojektować narzędzie, bardzo gruntownie je przetestowali, a następnie wypełnili wartościowymi treściami. To przede wszystkim w ich imieniu zapraszamy do korzystania i rozwijania www.labib.pl.

classic

yes