Portal i biuletyn

Portal www.biblioteki.org

Uruchomiony w 2009 roku portal www.biblioteki.org pełnił rolę serwisu informacyjnego o programie, narzędzia komunikacji z bibliotekami i miejsca prezentującego dobre praktyki biblioteczne, przykłady nowatorskich i niestandardowych działań bibliotek oraz oferty skierowane do bibliotek i bibliotekarzy. Portal składał się z części ogólnodostępnej dla wszystkich oraz z części wymagającej logowania, dostępnej tylko dla pracowników bibliotek biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek.

portal_archiwum01

Ogólnodostępna część informacyjna portalu zawierała:

 • sekcję „Wiadomości” z podziałem na kategorie tematyczne, prezentującą informacje o wydarzeniach dla bibliotek i bibliotekarzy, źródłach finansowania, architekturze i dizajnie bibliotek, konkursach, projektach i ofertach (przygotowywanych przez FRSI oraz jej partnerów), a także scenariusze zajęć, opisy dobrych praktyk i działań przesyłanych przez biblioteki za pomocą formularza „Pochwal się!”, przydatne linki i wywiady z bibliotekarzami,
 • dział „Konkursy” z informacjami o konkursach organizowanych przez FRSI wraz z dokumentacją konkursową i materiałami towarzyszącymi, takimi jak scenariusze zajęć, praktyczne informacje i porady na temat tego, jak przygotować pracę konkursową,
 • dział „Kongresy” z informacjami o organizowanych corocznie kongresach bibliotek publicznych (programy, prelegenci, informacje organizacyjne, prezentacje, materiały, relacje),
 • dział „Publikacje” z linkami do podręczników, poradników, raportów, broszur i innych wydawnictw do pobrania, opracowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek,
 • dział „Dla mediów” z tekstami informacji prasowych do pobrania,
 • dział „Dla uczestników” ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek (między innymi o szkoleniach, dostawach sprzętu, ofertach organizacji pozarządowych, konkursach grantowych i innych komponentach PRB).

portal_dla_uczestnikow_archiwum

Z roku na rok liczba osób korzystających z portalu była coraz większa: w roku 2010 odnotowaliśmy 93775 użytkowników i 1148942 odsłony, a w roku 2014 – 195942 użytkowników i 1602018 odsłony, średnio w jednym miesiącu z portalu korzystało ponad 16 000 osób (dane wg Google Analytics).

Wirtualny Segregator

Integralną częścią portalu www.biblioteki.org był Wirtualny Segregator – narzędzie służące do zarządzania udziałem bibliotek w programie, zintegrowane z bazą bibliotek prowadzoną przez FRSI. Każda biblioteka uczestnicząca w PRB posiadała swój własny „segregator” z danymi teleadresowymi, dokumentacją udziału w Programie Rozwoju Bibliotek oraz informacjami o uczestnictwie w poszczególnych jego komponentach.

Za pomocą Wirtualnego Segregatora przeprowadzaliśmy rekrutację bibliotek do szkoleń organizowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek oraz do innych projektów stanowiących element PRB (takich jak „Tablety w Twojej bibliotece” czy „Kieruj w dobrym stylu”), a także do projektów finansowanych z innych źródeł (np. „O finansach… w bibliotece”). Wirtualny Segregator służył też jako narzędzie komunikacji: ważne wiadomości dotyczące uczestnictwa w PRB (i nie tylko) były publikowane w formie komunikatów na stronie WS z automatycznie generowanymi powiadomieniami mailowymi dla bibliotek.

wirtualny_segregator_archiwum03

Biuletyn Programu Rozwoju Bibliotek

Od września 2009 do marca 2015 wydawaliśmy Biuletyn Programu Rozwoju Bibliotek, przygotowywany i dystrybuowany za pomocą narzędzia stanowiącego integralną część portalu www.biblioteki.org. Ukazało się 61 wydań biuletynów. Liczba subskrybentów rosła z każdym rokiem – od ok. 2500 w 2009 roku do ponad 5000 w 2015 r.

Każdy biuletyn PRB składał się z dwóch edycji: ogólnopolskiej, przygotowywanej przez FRSI, oraz regionalnej, wysyłanej do subskrybentów z danego województwa. Edycje regionalne przygotowywali koordynatorzy regionalni Programu Rozwoju Bibliotek z wojewódzkich bibliotek publicznych. Biuletyn ogólnopolski zawierał aktualne informacje o PRB i wydarzeniach organizowanych w ramach programu, ale też artykuły poświęcone różnym bibliotekom, ich działaniom, sukcesom oraz zjawiskom i trendom ze świata bibliotecznego.

biuletyn_archiwum_01

 

W październiku 2015 roku uruchomiliśmy nowy serwis www.biblioteki.org, który zastąpił działający od 2009 roku portal. Nowa wersja www.biblioteki.org jest otwartym narzędziem dla bibliotekarek i bibliotekarzy z bibliotek pracujących ze społecznościami lokalnymi, jest miejscem praktycznej wiedzy, uczenia się, poszukiwania i znajdowania pomysłów.

W serwisie znajdziesz między innymi:

 • aktualne informacje o programach, projektach, wydarzeniach, działaniach edukacyjnych skierowanych do bibliotekarzy i bibliotek w Polsce, a także o możliwościach pozyskiwania funduszy (dział Aktualności),
 • nagrania webinariów organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i jej partnerów (dział Webinaria),
 • informacje o kursach e-learningowych organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz inne instytucje i organizacje współpracujące z bibliotekami (dział Kursy),
 • podręczniki, poradniki, materiały edukacyjne i inne publikacje pomocne w rozwoju zawodowym bibliotekarek i biobliotekarzy i zdobywaniu praktycznej wiedzy, wypracowane między innymi w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i innych działań FRSI oraz jej partnerów, skierowanych do bibliotek (dział Poradniki),
 • scenariusze zajęć pomocne w organizacji i przygotowywaniu zajęć w bibliotece (i nie tylko), zawierające szczegółowe opisy zajęć, szablony dokumentów i materiałów promocyjnych (dział Scenariusze),
 • wywiady z bibliotekarkami i bibliotekarzami, informacje o interesujących, nowatorskich projektach i działaniach bibliotek, światowych trendach i zjawiskach dotyczących bibliotek (dział Artykuły),
 • materiały w języku angielskim wypracowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i innych projektów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz inne anglojęzyczne materiały, które mogą zainteresować polskich bibliotekarzy (dział English Resources),
 • informacje o aktualnych konferencjach, szkoleniach, webinariach, naborach do projektów, ogłoszeniach o grantach czy konkursach skierowanych do bibliotek i bibliotekarzy (dział Kalendarz),
 • polecane inspiracje: opisy projektów, pomysłów i zrealizowanych działań, opublikowane przez użytkowników portalu labib.pl.

W maju 2015 r. ukazało się pierwsze wydanie nowego biuletynu “Biblioteka: tu się dzieje!”, który zastąpił Biuletyn Programu Rozwoju BIbliotek.

classic

yes