Strefy Innowacji

IDEA

Każda społeczność potrzebuje swojego centrum innowacji, miejsca spotkań, debat, poszukiwania nowych rozwiązań problemów społecznych. Miejsca, w którym mieszkańcy mają stały dostęp do nieformalnej edukacji zwiększającej ich kompetencje do wprowadzania zmian społecznych z wykorzystaniem narzędzi ICT. Miejsca, z którym związane są osoby potrafiące animować aktywność mieszkańców, facylitować debaty, organizować szkolenia, tworzyć lokalny klimat innowacyjności, działać w ponadlokalnych sieciach wymiany wiedzy. Tym miejscem może być biblioteka pełniąca jednocześnie funkcje inkubatora i inspiratora innowacji społecznych.

Istotą Stref innowacji jest animowanie, pomaganie innym we wdrażaniu ich własnych pomysłów i upowszechnianie innowacji społecznych – wykorzystujących narzędzia ICT – przyczyniających się do zwiększania kapitału społecznego, ludzkiego i kulturowego społeczności lokalnych. Innowacje są tu rozumiane jako nowe sposoby rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Problemów, których nie da się rozwiązać przy użyciu do tej pory stosowanych sposobów (lub skuteczność / efektywność do tej pory stosowanych sposobów jest ograniczona).

strefy01 strefy02 strefy03 strefy04 strefy05 strefy06

Każda biblioteka uczestnicząca w Strefach Innowacji:

 • Wzięła udział w cyklu warsztatów z komunikacji, diagnozy społecznej, zarządzania zmianą, planowania (łącznie 13 dni szkoleniowych). Dzięki szkoleniom bibliotekarki i bibliotekarze będą potrafili lepiej komunikować się z partnerami, diagnozować problemy społeczne z udziałem mieszkańców, stosować różne metody wspólnego generowania pomysłów, planować i realizować działania we współpracy z innymi, a także dzielić się zdobytą wiedzą;
 • skorzystała z coachingu – czyli metody pracy indywidualnej lub w małych grupach, polegającej na wspieraniu w wyznaczaniu celów, określaniu zasobów, planowaniu działań;
 • po stworzeniu planu rozwoju swojej Strefy Innowacji – mogła ubiegać się o grant w wysokości do 10.000 złotych na realizację zawartych w nim pomysłów;
 • jest częścią sieci, dzięki czemu może wymieniać się doświadczeniami z pozostałymi placówkami uczestniczącymi w projekcie, a także z bibliotekami gminnymi tworzącymi sieć powiatową – i zachęcać je do wdrażania poszczególnych działań oraz wypracowanych pomysłów.

Wierzymy, że dzięki Strefom Innowacji mieszkańcy…

 • zyskują przestrzeń do działania, w której będą generować i realizować nowe pomysły;
 • mogą korzystać z różnych narzędzi technologicznych, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów ważnych dla rozwoju ich społeczności;
 • mają dostęp do pomysłów realizowanych w innych miejscach w Polsce, a także w innych krajach;
  czują się bardziej związani ze swoją miejscowością – postrzeganą zarówno przez nich, jak i otoczenie, jako inspirujące miejsce, w którym rodzą się nowe, ciekawe pomysły;
 • są członkami społeczności, która szybciej się rozwija – ponieważ współpraca i wzajemne zaufanie powodują wzrost kapitału społecznego.

Strefy Innowacji to również wsparcie dla władz samorządowych i nowoczesny wizerunek gminy – wsłuchującej się w potrzeby mieszkańców i otwartej na ich innowacyjne pomysły. Lokalni decydenci dowiedzą się dzięki nim, co jest ważne dla mieszkańców i nie będą musieli rozwiązywać wszystkich problemów samodzielnie – będą mogli polegać na wypracowanych w Strefach rozwiązaniach.
Biblioteki, w których działają Strefy, będą już nie tylko centrum życia kulturalnego, ale przestrzenią, gdzie stawia się ważne pytania dla przyszłości miejscowości i jej mieszkańców, i wspólnie poszukuje na nie najlepszych odpowiedzi.

PRZYKŁADY STREFOWYCH INNOWACJI:

 • Jak zachęcić mieszkańców do wymyślania innowacyjnych rozwiązań ważnych dla nich problemów? – diagnozy przeprowadzane przez wszystkie Strefy i organizowanie Kreatywnych Kawiarenek, spotkania z samorządowcami organizowane przez Strefy.
 • Jak wykorzystać nowoczesne technologie, by mieszkańcy mieli łatwy dostęp do oferty instytucji i organizacji lokalnych i pełnej wiedzy o życiu regionu? – Kalendarz miejski, Jarocin , Oświęcimska Informacja lokalna i radio OIL – Oświęcim.
 • Jak zintegrować lokalne organizacje pozarządowe i stworzyć im miejsce spotkań? Strefa w Nowym Tomyślu.
 • Jak zintegrować mieszkańców jednego z miejskich osiedli? – Strefa Grodzisk Mazowiecki.
 • Jak pomóc w realizacji marzeń młodych z małych miast o karierze w Dolinie Krzemowej – Strefa w Krotoszynie, Cieszynie, Piotrkowie Trybunalskim, Piekarach Śląskich i Suchej Beskidzkiej.
 • Czy biblioteka może animować lokalną kulturę? Strefa Sopot i Słupsk.

Dzięki działaniom Strefy Innowacji biblioteka będzie postrzegana jako ważna dla rozwoju gminy – zarówno przez władze samorządowe, jak i mieszkańców. Zainteresuje się nią więcej osób – i więcej mieszkańców będzie chciało skorzystać z jej oferty. Działania biblioteki będą także inspiracją i wzorem do naśladowania dla innych placówek – FRSI będzie szeroko popularyzowała i promowała innowacje wdrażane przez Strefy.

UCZESTNICY STREF INNOWACJI

UCZESTNICY EDYCJI PILOTAŻOWEJ

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu GALERIA KSIĄŻKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce

UCZESTNICY PROJEKTU

Biblioteka Miejska w Cieszynie
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie
Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie
Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku
Biblioteka Sopocka im. Józefa Wybickiego w Sopocie
Biblioteka Suska w Suchej Beskidzkiej
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

HARMONOGRAM

PILOTAŻ (2013-2014)

Maj – lipiec 2013

 • Start projektu
 • Rekrutacja 5 bibliotek (Grodzisk Mazowiecki, Jarocin, Piekary Śląskie, Wieliczka, Oświęcim) – 3 osobowe zespoły

17-18 Października 2013

 • Event otwierający w Warszawie. Spotkanie wszystkich Stref wraz z zaproszonymi samorządowcami, przedstawicielami lokalnych NGO I przyajciół, trenrerek, osób z FRSI

Grudzień 2013 – marzec 2014

 • Warsztaty dla Strefowiczów (Interpersonalny+Diagnoza+Planowanie strategiczne+Zarządzanie zmianą I komunikacją z otoczeniem)

Luty 2014-wrzesień 2014

 • Coachingi dla Stref Innowacji

Wrzesień 2014

 • Konkurs grantowy dla stref Innowacji, realizacja działań

FAZA ZASADNICZA (2014-2015)

Lipiec-wrzesień 2014

 • Rekrutacja kolejnych 20 Stref Innowacji

8-9 grudnia 2014

 • Spotkanie 25 Stref Innowacji (5 pilotażówych + 20 nowych)

Styczeń-czerwiec 2015

 • Warsztaty dla Strefowiczów (Interpersonalny + Diagnoza + Planowanie strategiczne + Zarządzanie zmianą i komunikacją z otoczeniem)
 • Pierwsze samodzielne diagnozy
 • Przygotowanie planów działania na kolejne lata

Lipiec-sierpień 2015

 • Konkurs grantowy dla 20 nowych Stref
 • Strefy w akcji

26-27 listopada 2105

 • Spotkanie 25 Stref Innowacji. Wspólne planowanie działań na kolejne lata.

2016 tbc. :)

 • Sieciowanie, wymiana, wspólpraca

STREFY W LICZBACH

 • Budżet: ponad 2.000.000 zł (środki przekazane Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności),
 • Czas: 2013-2015 (kontynuacja wsparcia w 2016 r.),
 • Zasięg: 25 miast w całej Polsce, (od 7-120 tysięcy mieszkańców),
 • Ludzie: 75 Strefowiczek i Strefowiczów, 7 trenerek i trenerów, 2 coachów,
 • Dni szkoleniowe: łącznie 340 dni szkoleniowych,
 • Granty: łącznie 290 tysięcy złotych przeznaczonych na działania w 25 Strefach.

Zobacz też:

Nasza biblioteka za 20 lat – prezentacje bibliotek z projektu Strefy Innowacji

classic

yes