Podaj dalej

Mikrogranty “Podaj Dalej”

Mikrogrant “Podaj Dalej” to dofinansowanie w wysokości do 1 000 zł, skierowane do wszystkich Bibliotek Wiodących biorących udział w I i II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów co najmniej czterech spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich, z czego co najmniej jedno spotkanie miało charakter wirtualny (tzn. było zorganizowane za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów internetowych, takich jak Skype, Gadu-Gadu, Tlen, Google Hangouts, chat, itp. – jeżeli warunki techniczne na to pozwalały). Spotkania miały służyć przekazaniu zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz wymianie doświadczeń, zacieśnianiu współpracy i planowaniu wspólnych przedsięwzięć.

W I rundzie PRB spotkania w ramach Mikrograntów zorganizowało 150 Bibliotek Wiodących, w II rundzie PRB 125 Bibliotek Wiodących. Łącznie w ponad 1000 spotkań brało udział prawie 5 tysięcy osób! Byli to przede wszystkim pracownicy Biblioteki Wiodącej oraz Bibliotek Partnerskich, ale również przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, firm, instytucji kultury, eksperci z różnych dziedzin, jak i przyjaciele bibliotek.

Spotkania zrealizowane przy wykorzystaniu Mikrograntów “Podaj dalej” atanowiły okazję do wymiany doświadczeń, podjęcia szerszej współpracy oraz zapoznania się z nowoczesnymi sposobami komunikacji.

Podsumowanie spotkań w ramach mikrograntów “Podaj dalej” – I i II runda PRB (2010-2013)

Doświadczenia bibliotek z realizacji spotkań w ramach mikrograntów “Podaj dalej” w I rundzie PRB

classic

yes