Organizacje pozarządowe bibliotekom

IDEA

Świat bibliotek i świat pozarządowy mają sobie dużo do zaproponowania. Organizacje pozarządowe mają unikalną wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych problemów istotnych dla mieszkańców wsi i mniejszych ośrodków miejskich. Organizacje mogą wspomóc bibliotekarki i bibliotekarzy w ich codziennych staraniach, aby biblioteka stała się otwartym, atrakcyjnym miejscem spotkań, w którym ważna jest zarówno tradycja miejscowości, jak i korzystanie z nowych technologii. W Programie Rozwoju Bibliotek współpracowaliśmy z jedenastoma wybranymi (drogą konkursu) organizacjami pozarządowymi, które przygotowały bibliotekom swoje oferty.

CO OFEROWAŁY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE BIBLIOTEKOM?

W pierwszej i drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek organizacje pozarządowe przygotowały oferty pozwalające na poszerzenie i wzbogacenie działań bibliotek dla mieszkańców, prowadzonych w obszarach: praca i rozwój zawodowy, finanse osobiste, zdrowie, profilaktyka, sport i sprawy społeczności. W trzeciej rundzie połączyliśmy szkolenia specjalistyczne ze wsparciem organizacji pozarządowych dla bibliotek, tworząc w ten sposób cykl edukacyjny i jednocześnie oddając go w ręce czterech organizacji. Staraliśmy się promować dopasowane do realiów bibliotek, praktyczne rozwiązania, uwzględniające potrzeby różnych grup użytkowników: dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób dorosłych, osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Bibliotekarze i bibliotekarki, wspierani przez zewnętrznych ekspertów, prowadzili atrakcyjne spotkania, doradztwo, zajęcia dla osób w różnym wieku, dyskusje i konsultacje dla społeczności.

JAK ORGANIZACJE POMAGAŁY BIBLIOTEKARZOM?

Bibliotekarze otrzymywali wsparcie, dostosowane do charakteru usługi, którą wprowadzali. Większość organizacji prowadziła szkolenia w formie warsztatów, czasem łączonych z wizytami studyjnymi. Do bibliotek przyjeżdżali doradcy, aby lepiej poznać potrzeby bibliotekarzy i oczekiwania mieszkańców, a także aby wspólnie przeprowadzać niektóre aktywności. Doradcy udzielali też konsultacji telefonicznie, przez Skype, Gadu-Gadu i za pośrednictwem forów internetowych. Niektóre organizacje przekazywały bibliotekom małe granty lub przydatne materiały. Bibliotekarze otrzymywali gotowe scenariusze spotkań z mieszkańcami, uczyli się, jak udostępniać użytkownikom narzędzia i bazy internetowe przygotowane przez organizacje, a gotowe do wykorzystania materiały promocyjne pomagały bibliotekom nagłaśniać nowe usługi wśród mieszkańców i prowadzić rzecznictwo. Bibliotekarze nie ponosili kosztów związanych ze swoim uczestnictwem w projektach.

KTO MÓGŁ UBIEGAĆ SIĘ O OFERTY ORGANIZACJI?

Do ubiegania się o oferty organizacji były uprawnione biblioteki, które zaktualizowały plan rozwoju, napisały go w Wirtualnym Segregatorze i uzyskały akceptację trenera Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Aby zwiększyć szanse otrzymania oferty, jedna biblioteka mogła ubiegać się maksymalnie o cztery oferty i nadać im rangi zgodnie z preferencjami. Jedna biblioteka mogła otrzymać jedną ofertę.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH OFERTY

Civis Polonus: Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych (I i II runda PRB)

Biblioteki tworzyły przestrzenie „3D”: debaty, dyskusji, decyzji. Biblioteka biorąca udział w projekcie pełniła rolę miejsca spotkania i rozmowy mieszkańców oraz lokalnych władz o wspólnych sprawach.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: Praca: Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy (I i II runda PRB)

Organizacja pomagała bibliotekom w przygotowywaniu się do pełnienia roli lokalnych centrów wsparcia dla osób poszukujących pracy lub planujących karierę zawodową.

Fundacja Nowe Media: Biblioteka – lokalne centrum wiedzy praktycznej (I i II runda PRB)

Biblioteki (wraz z mieszkańcami)  zdobywały nową wiedzę oraz narzędzia, które pozwalały im lepiej korzystać z zasobów Internetu, nowych technologii, mediów społecznościowych.

Fundacja Volunteers for Sport: Ruszaj się i odkrywaj świat (I i II runda PRB)

Biblioteki upowszechniały zdrowy tryb życia, angażując dzieci i urozmaicając swoją ofertę o interaktywne zajęcia, wirtualne podróże i wielką przygodę ze sportem.

Fundacja Wspomagania Wsi: Prosto i przystępnie o domowych finansach (I i II runda PRB)

Dzięki wsparciu organizacji biblioteki prowadziły zajęcia dla mieszkańców upowszechniające wiedzę z zakresu podstawowej edukacji finansowej i zarządzania domowy budżetem.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie: Pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności. Edukacja zdrowotna w bibliotece (I i II runda PRB)

Z pomocą organizacji biblioteki prowadziły działania z zakresu edukacji prozdrowotnej, pełniąc rolę lokalnych liderów promocji zdrowia i profilaktyki.

Centrum Edukacji Obywatelskiej: Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece (II runda)

Projekt dla odkrywców, kinofilów, tropicieli kulturalnych ciekawostek. Dzięki projektowi do bibliotek trafiły gwiazdy kina, postacie z przeszłości i wciągające opowieści, a wraz z nimi – młodzi czytelnicy.

Fundacja Ośrodka KARTA: Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (II runda PRB)

Zanurzenie się w przeszłości i spojrzenie na historię regionu oczami mieszkańców. Z dzienników, pamiętników, listów, kronik, zdjęć, osobistych dokumentów i relacji świadków powstały – z pomocą bibliotek – lokalne archiwa cyfrowe.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego: Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców (II runda PRB)

Nowatorskie działania dla małych dzieci i ich rodziców: Grupy Zabawowe oraz Biblioteczki dla Najmłodszych. W ramach projektu organizacja wyposażyła biblioteki w materiały do pracy z małymi dziećmi oraz w zestawy książek i zabawek/gier edukacyjnych wraz z instrukcjami.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”: Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dla bibliotek (II runda PRB)

Latający Animatorzy Kultury i/lub Latający Socjologowie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” odwiedzali biblioteki pomagając im lepiej poznawać swoje społeczności oraz szukać inspiracji i pomysłów na działania.

Civis Polonus: Młodzi, twórczy ludzie w bibliotece (III runda PRB)

Organizacja wspierała bibliotekarzy w podejmowaniu inicjatyw, których adresatem są młodzi ludzie, a które dotyczą: aktywności obywatelskiej, bezpieczeństwa w Internecie, kultury, poruszania się na rynku pracy.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych (III runda PRB)

Organizacja pomagała bibliotekom rozwijać działania edukacyjne i lepiej odpowiadać na potrzeby dorosłych czytelników dotyczące: wyboru ścieżki zawodowej i podjęcia pracy, zakładania własnej firmy, godzenia życia zawodowego i rodzinnego, zarządzania domowymi finansami.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego: Dzieci i rodzice w bibliotece (III runda PRB)

Organizacja pomagała bibliotekom wprowadzać do ich oferty zajęcia przeznaczone dla małych dzieci – od 3 miesięcy do 6 lat – i ich rodziców oraz opiekunów, ze szczególnym zaproszeniem dla ojców i dziadków.

Do pobrania:

Katalog ofert organizacji pozarządowych dla bibliotek z I rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Katalog ofert organizacji pozarządowych dla bibliotek z II rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Katalog ofert organizacji pozarządowych dla bibliotek z III rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Zobacz też:

Webinaria z cyklu Organizacje pozarządowe i biblioteki

classic

yes