Kongresy bibliotek

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek zorganizowaliśmy pięć ogólnopolskich kongresów bibliotek publicznych. Kongresy bibliotek to w sumie:

1800 uczestników
173 warsztaty i prezentacje
ponad 200 prelegentów

Kongresy bibliotek organizowane w ramach programu odbywały się co roku w innym, wyjątkowym miejscu. Bibliotekarze mieli okazję spotkać się w Centrum Artystycznym “Fabryka Trzciny”, Forcie Sanguszki, Forcie Sokolnickiego, Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Historii Żydów Polskich.

Wszystkie kongresowe prezentacje można znaleźć na profilu FRSI w serwisie Slideshare:
http://www.slideshare.net/FRSI

“Biblioteka: lubię to!”
pierwszy ogólnopolski kongres bibliotek publicznych
22-23 listopada 2010 r.

W dniach 22-23 listopada 2010 r. Centrum Artystyczne „Fabryka Trzciny” na warszawskiej Pradze Północ było miejscem spotkań, debaty  i dyskusji dla prawie 500 bibliotekarek, bibliotekarzy i osób związanych z bibliotekami. Podczas kongresu odbyły się 32 wykłady i warsztaty, prowadzone przez 23 prelegentów. Nie zabrakło debaty na temat wyzwań dla bibliotek publicznych we współczesnym świecie oraz refleksji o przyszłości bibliotek.

W inaugurującej sesji plenarnej znalazło się wystąpienie dr Alka Tarkowskiego – koordynatora projektu Creative Commons Polska, członka Zespołu doradców strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, zatytułowane “Jaka przyszłość bibliotek (i jak sprawić, by nastała)”. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizowała wówczas projekt „Scenariusze przyszłości dla bibliotek” – metodą foresight, z udziałem ekspertów reprezentujących różne dyscypliny wiedzy. Celem projektu było przygotowanie scenariuszy świata i bibliotek w roku 2030. Dr Alek Tarkowski przekazał gościom kongresu informacje o przebiegu prac, omówił też ważne dla przyszłości świata i bibliotek współczesne trendy społeczne i kulturowe.

Przez cały czas kongresu, na specjalnie przygotowanej tablicy, uczestnicy dzielili się swoimi refleksjami i wyobrażeniami na temat tego, jakie będą biblioteki w roku 2030. Znalazły się tam m.in. takie wypowiedzi:  “Piękna spokojna przestrzeń, z bogactwem książek i pełnią ciepłej energii”, “Z hologramami i sprzętem nowej generacji. Książki do wypożyczenia na różnych nośnikach”, “Oferuje prestiżowe miejsca pracy dla pasjonatów”, “Z pyszną kawą i kremówkami”, “Z hamakami, na których można leżeć, leżeć…”, “Taka, jaką sami stworzymy”, “Cyfrowa i… przytulna”… I wiele innych.

Część wykładowa i warsztatowa kongresu obejmowała 32 zajęcia poświęcone różnym zagadnieniom, zgrupowanym w cztery bloki tematyczne: „Nowoczesna biblioteka”, „Pasje w bibliotece”, „Wysłuchaj eksperta” i „Ludzie w bibliotece”. Poruszane podczas zajęć tematy dotyczyły zarówno ważnych problemów cywilizacyjnych, takich jak rozwój społeczeństwa sieciowego, społeczne i kulturowe aspekty nowoczesnych technologii, wykluczenie cyfrowe, lecz także praktycznych umiejętności przydatnych w zawodzie bibliotekarza – wykorzystania fotografii, filmów i gier w pracy biblioteki, działalności na rzecz specjalnych grup użytkowników, działań public relations czy projektowania bibliotecznych wnętrz.

Kongresowi towarzyszył „namiot aktywności”, w którym swoją działalność prezentowały m.in.: Biblioteka Narodowa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Urząd Komunikacji Elektronicznej, firma Microsoft, Stowarzyszenie  Architektów Polskich SARP i Instytut Książki. W namiocie powstawała makieta uniwersalnej, „idealnej” biblioteki, współtworzona przez chętnych uczestników kongresu.

Wydarzenie Biblioteka: lubię to! Więcej niż kongres zostało objęte patronatem Prezydent m. st. Warszawy – Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Jolanty Koczorowskiej. Patronem medialnym kongresu był tygodnik Polityka.

 

“Biblioteka: więcej niż myślisz”
Drugi ogólnopolski kongres bibliotek publicznych
13-14 października 2011 r.

Kongres “Biblioteka: więcej niż myślisz!” był spotkaniem interaktywnym, służącym wymianie doświadczeń, sprzyjającym dzieleniu się pomysłami i praktycznymi wskazówkami, a także integracji i dobrej zabawie. Odbyło się 40 warsztatów, spotkań i prezentacji w ramach 5 bloków tematycznych:

 1. POKAŻ SIĘ! – blok poświęcony działalności promocyjnej bibliotek.
 2. WŁĄCZ SIĘ! – o zastosowaniu nowoczesnych technologii w bibliotekach.
 3. POCHWAL SIĘ! – przykłady dobrych praktyk wśród bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek.
 4. DOWIEDZ SIĘ! – tematy na życzenie, zaproponowane między innymi przez uczestników zeszłorocznego kongresu.
 5. WSŁUCHAJ SIĘ! – prezentacje organizacji pozarządowych, współpracujących z bibliotekami oraz spotkania z ludźmi znanymi również z tego, że działają z pasją.

Drugi  ogólnopolski kongres bibliotek publicznych “Biblioteka: więcej niż myślisz!” był okazją do pojawienia się tematu bibliotek publicznych w mediach ogólnopolskich. Biblioteki były obecne w przekazach medialnych (artykułach, audycjach radiowych i programach telewizyjnych) m.in. Programu Pierwszego Polskiego Radia, Programu Drugiego Telewizji Polskiej i Telewizji Polsat.

Biblioteka – więcej niż myślisz! – Program Pierwszy Polskiego Radia
Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej – Program Pierwszy Polskiego Radia
Jak wspierać małe biblioteki? – Program 2 TVP

Podczas kongresu “Biblioteka: więcej niż myślisz!” odbyła się premiera filmu dokumentalego w reż. Jakuba Piątka pt. “Otwarte dla wszystkich”, poświęconego bibliotekom publicznym. W filmie zostały pokazane biblioteki z Sępólna Krajeńskiego, Jarocina oraz Gierałtowic.

Kongres bibliotek publicznych Biblioteka: więcej niż myślisz! został objęty patronatem Małżonki Prezydenta RP – Pani Anny Komorowskiej oraz Prezydent m. st. Warszawy – Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wsparcie technologiczne zapewniły IBM Polska, Digital-Center i Matic.

Podsumowie kongresu – fotokast:

 

“Biblioteka z wizją”
Trzeci ogólnopolski kongres bibliotek publicznych
11-12 października 2012 r.

Trzeci kongres odbył się w dniach 11-12 października na warszawskim Żoliborzu. Uroczyste otwarcie miało miejsce w kinie „Wisła” (Plac Wilsona 2), natomiast część warsztatowo-integracyjna w pobliskim Forcie Sokolnickiego (ul. Czarnieckiego 51).

Kongres w 2012 roku stał się okazją do zaprezentowania „Biblioteki z wizją” – modelu działania biblioteki publicznej w małej miejscowości, który został opracowany przez FRSI w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu Rozwoju Bibliotek. Nie jest wzorcem konkretnej biblioteki, ale zbiorem opcji rozwojowych, które biblioteki z małych miejscowości mogą twórczo interpretować i adaptować do konkretnych warunków, w których działają.

Podczas inauguracji kongresu odbyła się debata na temat wartości, którymi kieruje się „Biblioteka z wizją”. W debacie wzięli udział: Elżbieta stefańczyk – Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, Joanna Orlik – dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, dr Alek Tarkowski – dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska. Sesje warsztatowe były poświęcone sposobom funkcjonowania takiej modelowej biblioteki oraz obszarom świadczonych przez nią usług.

W części warsztatowo-integracyjnej znalazło się 36 warsztatów zgrupowanych w 9 następujących blokach tematycznych:

„Z jak Zespół” (blok przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich) – tematyka bloku dotyczyła różnych aspektów współpracy w zespole bibliotecznym, np. relacji między dyrektorem a pracownikami, sytuacji zespołu rozproszonego (placówka główna i filie), motywowania pracowników, efektywnego zarządzania.

„O jak Otwartość” – blok poświęcony był zagadnieniom komunikacji w działalności biblioteki. Tematy warsztatów dotyczyły badania potrzeb mieszkańców, wychodzenia z informacją do osób, które z usług biblioteki nie korzystają, bycia widocznym w przestrzeni publicznej, aktywnosci bibliotek w świecie wirtualnym.

„W jak Współpraca” (blok przygotowany we współpracy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL) – blok poświecony był tworzeniu i funkcjonowaniu lokalnych partnerstw w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

„A jak Argumenty w Akcji” – blok prezentował ideę rzecznictwa na rzecz bibliotek oraz konkretne narzędzia i metody służące do skutecznego prowadzenia działań rzeczniczych.

„I jak Informacje” – tematyka warsztatów dotyczyła bilioteki jako miejsca udostępniania informacji, w tym: edukacji informacyjnej i medialnej w bibliotece, mobilnych narzędzi dostępu do informacji, usług internetowych dla mieszkańców i wolnych zasobów edukacyjnych.

„K jak Kultura” (blok przygotowany we współpracy z Instytutem Książki) – tematyka bloku dotyczyła działalności kulturalnej bibliotek, w tym, udostępniania i promocji kultury, animacji kulturalnej i stymulowania tworzenia dóbr kultury.

„E jak Edukacja” – podczas warsztatów została zaprezentowana działalność edukacyjna bibliotek publicznych w różnych obszarach tematycznych, takich jak: finanse, praca, zdrowie i sport, edukacja poprzez gry.

„I jak Integracja” – tematyka warsztatów obejmowała takie zagadnienia, jak: włączanie mieszkańców i ich grupy w działania lokalne, np. wolontariat, tworzenie stowarzyszeń lokalnych, Ted jako źródło informacji i inspiracji do organizowania ciekawych spotkań, młodzieżowe rady gminy.

„I jak Inspiracje” – w bloku zostały zaprezentowane działania bibliotek wyłonionych w konkursie “Inspiracje”.

Program kongresu został przygotowany wspólnie z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (blok tematyczny “W jak Współpraca”), Instytutem Książki (blok tematyczny “K jak Kultura”), Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (blok tematyczny “Z jak Zespół”).

Kongres bibliotek publicznych “Biblioteka z wizją” został objęty patronatem Małżonki Prezydenta RP – Pani Anny Komorowskiej oraz Prezydent m. st. Warszawy – Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.

  

“Biblioteka pełna ludzi”
Czwarty ogólnopolski kongres bibliotek publicznych
21-22 października 2013 r.

Ponad 300 osób – bibliotekarzy, przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących z bibliotekami, gości z zagranicy, gości specjalnych – wzięło udział w IV ogólnopolskim kongresie bibliotek publicznych “Biblioteka pełna ludzi”, który odbył się w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, w dniach 21-22 października 2013 r. Hasło kongresu – “Biblioteka pełna ludzi” – stanowiło odzwierciedlenie tego, co działo się w bibliotekach w całej Polsce, gdzie dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy spotykają się, uczą, dzielą swoimi pasjami, aktywnie spędzają czas.

Podczas inauguracji kongresu wystąpił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, który zapowiedział uruchomienie Narodowego Planu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Znaczenie bibliotek w różnych obszarach życia mieszkańców podkreślali w swoich wystąpieniach: Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jadwiga Czartoryska – prezes Fundacji Orange i Marek Kosycarz – dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej Microsoft. Do uczestników kongresu przemówili też, za pomocą przygotowanych na tę okazję przekazów wideo, Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni oraz Jerzy Owsiak, który zaprosił bibliotekarzy do udziału w akcji  „Biblioteki to miejsca przyjazne sztabom WOŚP”. Gość specjalny kongresu – Sarah Houghton, dyrektorka Biblioteki Publicznej w San Rafael (Kalifornia, USA) – w wystąpieniu pt. “Participatory libraries in the United States” zaprezentowała nowatorskie usługi amerykańskich bibliotek publicznych i działania realizowane przez bibliotekarzy wspólnie z mieszkańcami. Podczas inauguracji kongresu wręczono nagrody bibliotekarkom wyróżnionym w drugim konkursie stypendialnym im. Olgi Rok.

Zobacz galerię zdjęć z kongresu „Biblioteka pełna ludzi” w serwisie Flickr

Relację wideo z kongresu przygotował serwis bibliosfera.net – partner medialny kongresu.

Zobacz zapis wideo wystąpienia Sarah Houghton – gościa specjalnego kongresu

Zobacz też:
Reportaż “Biblioteka pełna ludzi” w TVP2, programie “Panorama”
Fotorelacja z kongresu w serwisie Pulowerek
Relacja na żywo w serwisie bibliosfera.net
Relacja Dominiki Palecznej w serwisie biblosfera.net
Relację z kongresu w serwisie “Lustro Biblioteki”

Program kongres był efektem konkursu – swoje propozycje warsztatów (w określonych ramach tematycznych i organizacyjnych) mogli zgłaszać zarówno bibliotekarze, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu czy grup nieformalnych. Spośród blisko 100 zgłoszeń wybraliśmy 30 propozycji podzielonych na sześć bloków tematycznych:

 • Ludzie, pomysły, pienądze, czyli jak zwiększać zasoby biblioteki? – o planowaniu i prowadzeniu projektów, wolontariacie, stowarzyszeniach przy bibliotekach, pracy w zespole oraz nowych technologiach
 • Książka: (inter)akcje – o nowoczesnych formach promocji czytelnictwa i nowoczesnym czytelnictwie
 • Porozmawiaj, czyli jak słuchać, aby usłyszeć, jak zmieniać, aby zmienić – o tym, co biblioteki mogą zrobić, żeby ludzie chcieli do nich wracać
 • Całe życie z biblioteką – o wsparciu biblioteki w ważnych momentach naszego życia
 • Po godzinach – edukacja nieformalna w bibliotece
 • Wszystko gra! – o grach i grywalizacji

Dodatkowo przygotowaliśmy dwa bloki specjalne:

 • Zapełnij bibliotekę ludźmi. Pomysły–inspiracje–oferty – o różnych sposobach na przyciągnięcie ludzi do biblioteki
 • Kadr-Klik, czyli jak strzelić fotkę bez pudła i obrobić w mig –odrębna ścieżka zajęć fotograficznych

Wszystkie bloki znajdowały się pod merytoryczną opieką przedstawicielek programu liderskiego LABIB oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Kongres został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej oraz honorowym patronatem Centrum Nauki Kopernik. Partnerem technologicznym kongresu była Orange Polska, a patronem medialnym serwis bibliosfera.net.

“Cała naprzód!”
Piąty ogólnopolski kongres bibliotek publicznych
20-21 października 2014 r.

V Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych odbył się w dniach 20-21 października w Muzeum Historii Żydów Polskich na warszawskim Muranowie. Kongresowi towarzyszyło hasło „Cała naprzód!”, które oddaje pasję i pozytywną energię bibliotekarzy, a także ich zdolność inicjowania pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach. Motywem przewodnim była współpraca. Obok bibliotek w centrum uwagi znaleźli się ich partnerzy: urzędy gminy, szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne czy lokalni liderzy.

W kongresie wzięło udział około 300 osób – przede wszystkim bibliotekarki i bibliotekarze z całej Polski wraz ze swoimi lokalnymi partnerami, a także partnerzy organizatora kongresu – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środowiska administracji publicznej, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów.

W programie kongresu znalazło się sześć bloków tematycznych obejmujących warsztaty, wykłady pokazujące nowe trendy oraz prezentacje dobrych praktyk, które zostały wyłonione w otwartym konkursie. Ponadto po raz pierwszy odbyła się sesja stworzona przez samych uczestników kongresu w eksperymentalnej dla nich formule unconference.

Bloki tematyczne:

 1. Kto pyta, nie błądzi. Słuchaj mieszkańców, rozmawiaj z partnerami. – jak skutecznie dowiadywać się , czego potrzebuje lokalna społeczność, jak komunikować się z partnerami.
 2. Myślenie ma przyszłość. Zaplanuj, wybieraj, decyduj. – o konsultacjach społecznych, uniwersalnych pomysłach na działania animacyjne i mądrej promocji.
 3. Złap byka za rogi! Działaj razem z innymi. – o asertywności, budowaniu zespołu i narzędziach wspierających dobrą współpracę.
 4. Do odważnych świat należy! Eksperymentuj. – jak radzić sobie z napięciami we współpracy, podtrzymywać motywację i zapał partnerów, poszukiwać bibliotecznych innowacji.
 5. As w rękawie. Pokaż i wykorzystaj swoje atuty. – o międzynarodowych partnerstwach, badaniu i pokazywaniu swoich sukcesów, technologii w służbie promocji.
 6. Na szerokie wody. Trendy, inspiracje, nowinki. – design thinking, książka obrazkowa, grywalizacja i wiele innych fascynujących tematów.

Kongres został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej oraz patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz i Centrum Konferencyjnego Muranów. Partnerem jest firma Orange Polska, która wspiera wydarzenie od strony technologicznej. Transmisję online zapewnił ClickMeeting.

classic

yes