Publikacje, podręczniki, mashupy

W ramach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek wydawane były raporty, podręczniki dla bibliotekarzy, broszury, poradniki i inne materiały informujące o  Programie i prezentujące działalność bibliotek publicznych w Polsce. Większość z nich można czytać online (lub pobrać) ze strony isssu.com/publikacjefrsi.

Publikacje o programie
i zmianach zachodzących w bibliotekach

Biblioteka! Więcej niż myślisz.

Publikacja podsumowująca sześć lat Programu Rozwoju Bibliotek, wydana w marcu 2015 roku

DO POBRANIA [pdf]

Co się zmieniło w bibliotekach? Program Rozwoju Bibliotek w danych Głównego Urzędu  Statystycznego

Raport, wydany w lipcu 2014 roku, przygotowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ma za zadanie zobrazować stan bibliotek publicznych w 2012 roku (w świetle najświeższych dostępnych danych GUS) oraz odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób Program Rozwoju Bibliotek wywiera wpływ na biblioteki, które w nim uczestniczą.

DO POBRANIA[pdf]

Raportowi towarzyszą:

Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych

DO POBRANIA [pdf]

Biblioteki się liczą

Broszura przedstawiająca wybrane dane z raportu Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych

DO POBRANIA [pdf]

Zbliżenia

broszura pokazująca grono osób zaangażowanych w Program Rozwoju Bibliotek, wydana w czerwcu 2010 roku.

DO POBRANIA [pdf]

Biblioteka. Miejsce czytania, miejsce działania.

ulotka prezentująca rozmaite działania prowadzone przez biblioteki publiczne w całej Polsce.

DO POBRANIA [pdf]

Program Rozwoju Bibliotek

broszura wydana z okazji inauguracji Programu 23 kwietnia 2009 roku.

DO POBRANIA [pdf]

 

Poradniki dla bibliotekarzy

Myślenie projektowe w bibliotekach

Podręcznik “design thinking”, czyli myślenia projektowego w bibliotekach. Podręcznik dla wszystkich bibliotekarzy, którzy chcieliby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i zaangażować okolicznych mieszkańców w swoje działania jak nigdy dotąd. Podręcznik projektowania usług skupionych na użytkownikach opracowany został w ramach projektu Global Libraries Fundacji Billa i Melindy Gates’ów przez IDEO, a przetłumaczony na polski przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

DO POBRANIA [pdf]

Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji

Poradnik poświęcony współpracy partnerskiej w srodowisku lokalnym, inicjowanej przez biblioteki publiczne.
Dostępny także w formie publikacji interaktywnej [link].

DO POBRANIA [pdf]

Wielokulturowa biblioteka

Publikacja “Wielokulturowa biblioteka” powstała w ramach projektu “Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, realizowanego od maja 2013 do grudnia 2014 roku. W publikacji przedstawiliśmy model wielokulturowej biblioteki i opisaliśmy – krok po kroku – jak go wdrożyć. Pokazaliśmy też dobre praktyki wielokulturowych działań, prowadzonych przez biblioteki polskie i norweskie, które mogą być inspiracją dla innych instytucji, chcących rozpocząć pracę w tym obszarze.

DO POBRANIA [pdf]

Projekt “Czytacz”. Poradnik dla bibliotekarek i bibliotekarzy organizujących głośne czytania dla seniorów… i nie tylko

Publikacja wykorzystuje doświadczenia z pilotażowej edycji projektu “Czytacz”.

DO POBRANIA [pdf]

Login: biblioteka. Jak krok po kroku opracowaliśmy i zrealizowaliśmy kurs e-learningowy dla bibliotekarzy.

W latach 2010-2015, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowaliśmy kurs e-learningowy dla bibliotekarzy pt. “Login: biblioteka”. Publikacja opisuje, krok po kroku, jak został przygotowany i przeprowadzony kurs. W publikacji można znaleźć wiele praktycznych wskazówek na temat tego, jak zrealizować szkolenie e-learningowe dla bibliotekarzy, z jakimi wyzwaniami wiąże się taki projekt i jak sobie z nimi radzić. Publikacja zawiera szczegółowy opis kursu, dane statystyczne, opinie uczestników oraz wnioski i refleksje realizatorów projektu “Login: biblioteka”.

DO POBRANIA [pdf]

Biblioteka – dobre miejsce. Poradnik architektoniczny dla bibliotek

Poradnik dla osób planujących lub prowadzących prace inwestycyjne (budowa, rozbudowa, remont, modernizacja) w budynkach bibliotek publicznych. Poradnik składa się z trzech części. Pierwsza opisuje fazę, w której zapadają decyzje o rodzaju inwestycji oraz przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy przestrzeni bibliotecznych. Druga pokazuje szczegółowo wszystkie fazy projektowania i realizacji inwestycji. Trzecia zawiera materiały pomocnicze: opis przykładowych konsultacji społecznych w formie partycypacyjnych warsztatów architektonicznych, przykłady umów oraz inne użyteczne materiały. “Biblioteka – dobre miejsce. Poradnik architektoniczny dla bibliotek” został wydany wspólnie przez Instytut Książki i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

DO POBRANIA [pdf]

Poradnik “Jak wybrać sprzęt komputerowy dla użytkowników biblioteki?”

Z poradnika przygotowanego przez zespół FRSI można dowiedzieć się, co jest kluczowe przy zakupie komputera stacjonarnego i urządzenia wielofunkcyjnego do biblioteki, a co praktycznie bez znaczenia. W poradniku zostały zebrane najważniejsze informacje oraz niezbędna wiedza techniczna o sprzęcie i oprogramowaniu, co pozwoli pewniej poruszać się wśród specyfikacji technicznych urządzeń komputerowych.

DO POBRANIA [pdf]

Kierunek: biblioteka. Przewodnik po systemie identyfikacji wizualnej.

Praktyczny przewodnik po bezpłatnym systemie oznakowania dla bibliotek, powstały w 2012 roku w ramach projektu “kierunek: biblioteka”. Poradnik jest efektem współpracy FRSI ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). STGU zrealizowało projekt, którego celem było przekazanie bibliotekom bezpłatnego, a jednocześnie profesjonalnego systemu identyfikacji wizualnej. Identyfikacja opisana w poradniku (zaprojektowana przez Motor Studio) jest zgodna z aktualnymi trendami, przyciąga uwagę energetycznymi kolorami, a jednocześnie jest prosta i czytelna. System obejmuje m.in. logo, czcionki, kierunkowskazy, tablice informacyjne, szablony dokumentów, plakaty, naklejki, gadżety, a nawet szablon strony internetowej. Poradnik zawiera wizualizacje i opisy poszczególnych elementów, praktyczne wskazówki od STGU, relację z pilotażowego wdrożenia systemu w bibliotece w Radziechowach-Wieprzu oraz listę sprawdzającą, która pomaga zaplanować pracę.

DO POBRANIA [pdf]

Kierunek: biblioteka. Podsumowanie konkursu dla bibliotek.

Dzięki udziałowi w konkursie “Kierunek: biblioteka” 101 bibliotek miało możliwość wprowadzić elementy nowego systemu identyfikacji wizualnej (np. tablice informacyjne, kierunkowskazy, oznakowanie budynków). W raporcie podsumowującym konkurs prezentujemy odmienione biblioteki. Konkurs został przeprowadzony przez Stowarzyszenie “Odblokuj” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

DO POBRANIA [pdf]

Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany

broszura wydana we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP), zawiera porady i wskazówki dotyczące aranżacji przestrzeni w bibliotekach.

DO POBRANIA [pdf]

Meble w bibliotece. Małe różnice, duże znaczenie

Broszura jest próbą przedstawienia w dużym skrócie tematyki mebli i wyposażenia małej biblioteki. To jednocześnie kontynuacja praktycznego poradnika “Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany”. Obie publikacje zostały przygotowane przez FRSI we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

DO POBRANIA [pdf]

Tablety w twojej bibliotece

W ramach programu wyposażyliśmy 318 bibliotek w 1262 tabletów. Ten, opracowany przez Stowarzyszenie Odblokuj, podręcznik ma odpowiedzieć na pytanie, jak eksponować, używać i przechowywać nowoczesne urządzenia multimedialne w przestrzeni biblioteki.

DO POBRANIA: [pdf]

Projekt fotografia

Aparat fotograficzny może służyć do dokumentowania życia biblioteki, można go też wykorzystać na wiele innych sposobów. W ulotce przedstawione są przykłady ciekawych działań zrealizowanych nie tylko przez bibliotekarzy. Aparaty fotograficzne przyczyniły się do zachowania miejscowych tradycji, nawiązania lepszego kontaktu z mieszkańcami, zaktywizowania i rozwijania pasji twórczych młodzieży czy zacieśnienia więzi międzypokoleniowych.

DO POBRANIA [pdf]

“Biblioteki w Internecie – audyt użyteczności serwisów bibliotecznych”

Serwis www to dziś nieodłączny element funkcjonowania każdej organizacji, wliczając w to biblioteki. Obecność biblioteki w sieci umożliwia dostęp do niej szerszemu spektrum odbiorców, ułatwia pracę bibliotekarzom oraz przyspiesza dostęp do księgozbioru czytelnikom. Audyt miał na celu wskazanie, w jaki sposób podnieść użyteczność serwisu biblioteki. Raport (opublikowany w grudniu 2010 roku) zawiera wskazówki, w jaki sposób samemu zbadać swój serwis internetowy oraz jak włączyć w ten proces użytkowników.

DO POBRANIA [pdf]

“Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko…”

W 2011 roku Instytut Spraw Publicznych opublikował “Inspirator obywatelski”, który jest poświęcony nieformalnej edukacji obywatelskiej. Z publikacji dowiemy się m.in., jak i dlaczego edukację obywatelską można prowadzić w bibliotekach publicznych. “Inspirator obywatelski” jest podsumowaniem projektu “Lokalne biblioteki jako centra edukacji obywatelskiej w Europie” realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Ważnymi partnerami w tym działaniu były również niemiecka federalna agencja bpb (Bundeszentrale für politische Bildung) oraz sieć organizacji europejskich zajmujących się edukacją obywatelską NECE (Networking European Citizenship Education).

DO POBRANIA [pdf]

“Twoje strony, mocne strony”

Podręcznik dla lokalnego opiekuna projektu “Twoje strony, mocne strony”

DO POBRANIA [pdf]

Zostań cybernawigatorem w bibliotece! Rekomendacje dla bibliotek organizujących zajęcia edukacyjne z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych”

Publikacja podsumowująca projekt “Informacja dla obywateli. Cybernawigatorzy w bibliotekach”, realizowany przez biblioteki, których przedstawiciele brali udział w wizycie studyjnej w USA, zorganizowanej przez FRSI w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

DO POBRANIA [pdf]

“Metoda projektu w bibliotece”.

Krótki poradnik, przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dla bibliotek uczestniczących w programach “Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece” oraz “Ślady przeszłości”.

DO POBRANIA [pdf]

Scenariusze przyszłości bibliotek

Przyszłość to wyzwanie czy wielka niewiadoma? Jaką rolę będą pełnić biblioteki za dwadzieścia lat? W czym będą się specjalizować? Grupa kilkunastu ekspertów z różnych dziedzin (wśród nich m.in. medioznawca, filozofka, poeta, socjolożka) wzięła udział w projekcie, dzięki któremu powstały „Scenariusze przyszłości bibliotek”. Projekt „Scenariusze przyszłości bibliotek” został przeprowadzony w oparciu o metodologię foresight, którą można najprościej zdefiniować jako sztukę i naukę antycypowania przyszłości. Po pierwsze łączy ona twardą analizę statystyczną z kreatywną pracą i stymulacją wyobraźni. Jest to metoda partycypacyjna, w której wypracowane wizje przyszłości wynikają z debaty uwspólniającej punkty widzenia wielu osób. Foresight często opiera się na metodzie scenariuszowej, w której prezentuje się kilka możliwych wariantów zmiany, wynikających ze zidentyfikowanych wcześniej trendów i czynników niepewności.

DO POBRANIA [pdf]

 

Podręczniki do szkoleń dla bibliotekarzy  

Podręcznik “DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?”

Podręcznik został przygotowany jako materiał towarzyszący szkoleniom “DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?” prowadzonym przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

DO POBRANIA [pdf]

Podręcznik “Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”

Podręcznik poświęcony prowadzeniu rzecznictwa w bibliotekach i na rzecz bibliotek. Współczesna biblioteka stoi przed wielkim wyzwaniem: utrzymania, a czasami zbudowania, silnej pozycji instytucji kultury w XXI wieku – epoce nowych technologii, konsumpcjonizmu, szybkości i innowacji. Wartości, które dla książki i tradycyjnie rozumianej biblioteki czy szeroko rozumianej kultury, stanowią konkurencję i wyzwanie. Jedną z propozycji radzenia sobie z tymi wyzwaniami przynosi rzecznictwo. Nie jest to cudowne rozwiązanie ani recepta na wszelkie problemy bibliotek. Zdecydowanie jednak możemy powiedzieć, że prowadzenie rzecznictwa wesprze biblioteki w budowaniu relacji i wizerunku, co ułatwi i umożliwi zdobycie poparcia, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Celem tego podręcznika jest dostarczenie czytelnikom i czytelniczkom wiedzy na temat sposobu tworzenia Planu Rzecznictwa w bibliotekach, jego obszarów i konstrukcji, a także adresatów, narzędzi i działań, jakie można wykorzystać. Chcemy, aby podręcznik stanowił przede wszystkim źródło wiedzy i inspiracji dla osób pracujących w bibliotekach, zwłaszcza dla dyrektorów i dyrektorek placówek, a także osób odpowiedzialnych za promocję i wizerunek biblioteki.

DO POBRANIA [pdf]

Podręcznik “Planowanie pracy biblioteki”

Podręcznik dla bibliotek uczestniczących w cyklu szkoleniowym “Planowanie rozwoju biblioteki”
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

DO POBRANIA [pdf]

Technologie informacyjne w bibliotece” część I – podręcznik

Podręcznik dla bibliotek uczestniczących w szkoleniach komputerowych
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (2013)

DO POBRANIA [pdf]

“Technologie informacyjne w bibliotece”część II – zadania praktyczne

Zestaw zadań praktycznych dla bibliotek uczestniczących w szkoleniach
komputerowychw ramach Programu Rozwoju Bibliotek (2013)

DO POBRANIA [pdf]

“Wiedza na wyciagnięcie ręki. Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych”

Podręcznik z serii “Aktywna biblioteka”

DO POBRANIA [pdf]

“Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać”

Podręcznik z serii “Aktywna biblioteka”

DO POBRANIA [pdf]

“Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą”

Podręcznik z serii “Aktywna biblioteka”

DO POBRANIA [pdf]

“Miejsce dla obywateli: e-administracja”

Podręcznik z serii “Aktywna biblioteka”

DO POBRANIA [pdf]

“Miejsce promocji kultury”

Podręcznik z serii “Aktywna biblioteka”

DO POBRANIA [pdf]

“Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych”

Podręcznik z serii “Aktywna biblioteka”

DO POBRANIA [pdf]

“Miejsce dla młodych”

Podręcznik z serii “Aktywna biblioteka”

DO POBRANIA [pdf]

“Multimedia i nowoczesna komunikacja”

Podręcznik z serii “Aktywna biblioteka”

DO POBRANIA [pdf]

“Organizacja szkoleń”

Podręcznik do szkoleń dla pracowników wojewódzkich bibliotek publicznych

DO POBRANIA [pdf]Publikacje interaktywne, mashupy 

Co się zmieniło w bibliotekach?

Interaktywna infografika prezentująca wybrane dane z raportu ”Co się zmieniło w bibliotekach? Program Rozwoju Bibliotek w danych Głównego Urzędu Statystycznego”: http://www.wirtualnysegregator.org/co_sie_zmienilo_w_bibliotekach

“Po co Polakom biblioteki?”

mashup do raportu po trzech latach działania Programu Rozwoju Bibliotek: http://www.wirtualnysegregator.org/maszap/

“Biblioteka z wizją. Propozycja działania biblioteki w małej miejscowości”.

zbiór pomysłów, które można wykorzystać przy planowaniu rozwoju bibliotek w małych miejscowościach: http://biblioteka-z-wizja.biblioteki.org/Symfony/web/app.php

classic

yes